Üstün Zekalıların Kişilik Özellikleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi (1957-2020)

Bu betimsel araştırma üstünlerin kişilik özellikleri üzerine 1957-2020 yılları arasında yayınlanan araştırmaların bibliyometrik analizidir. Tüm Web of Science (WoS) indekslerinde 20 Haziran 2020 tarihinde 10:00-15:00 (GMT +3) saatleri arasında yıl…

Üstün Zekâlılarda Beklenmedik Düşük Başarı (BDB): Özellikler, Etken Faktörler ve Müdahale

Beklenmedik düşük başarı (BDB), beklenen ile gözlenen performans arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üstün zekâlılarda BDB’yi ele alarak, kavramla ilişkili tanımları, ölçütleri ve güncel araştırmaları incelemektir. Araştırma, konu…

NAGC’nin Corona Günlerinde Özel Yeteneklilere Destek Sağlama Rehberi

Okullar bir anda kapandı. Rutinlerimiz bozuldu. Aile üyelerimiz üzgün, hasta veya korkmuş durumda olabilir. Medya tamamen kriz haberleriyle dolu. Çocuklarımızın dünyaları normalden farklılaştı. Bu pandemi sırasında, özel yetenekli çocuklar özellikle de normal koşullar…

Türkiye’de Özel Yeteneklilerle Yapılan Araştırmalarda Yaratıcılık

Özel yeteneklilerin yaratıcılık becerileri üzerine birçok araştırma yapılmasının sebebi, yaratıcılığın bu bireylerin temel özelliklerinden biri olarak anılmasından kaynaklanmaktadır. Bu nitel doküman analizi çalışmasının amacı, Türkiye’deki özel yetenekli öğrencilerin yaratıcılık beceriler…