Mehmet BIÇAKÇI, Üstün Zekalıların Eğitimi (Gifted Education) alanında Hacettepe Üniversitesinde doktor adayıdır

Üstün zekalıların eğitimi ile ilgili uluslararası çalışmaları olan Bıçakçı, zekanın yapısı, yaratıcılık, zeka ve psiko-sosyal özellikler, zekanın eğitsel yansımaları ile ilgilenmektedir.

Bıçakçı’nın temel çalışma alanını üstün zekalılarda başarısızlık sendromu (gifted underachievement) oluşturmaktadır.